activitat

cultura
Festivalls de l’Alt Pirineu

Un festival que aposta per la descoberta del territori amb activitats de senderisme guiat, en companyia d’experts conei- xedors del món fascinador que envolta la natura.

Més activitats d'aquest tipus:
Més activitats a aquesta comarca:
Vall de Cardós (festivalls)
Vall de Siarb (festivalls)
Valls d'Àneu (festivalls)