activitat

cultura
Dia Internacional de la Dansa
Espectacle “Àer”, peça de dansa contemporània i música electrònica que replanteja la dansa tradicional popular del contrapàs des d’una visió actual, personal i subjectiva, amb una mirada en clau de gènere. 
Telèfon:973 44 51 94
Més activitats d'aquest tipus:
Más activitats d'aquesta comarca
La Noguera
Balaguer (Dia Internacional de la Dansa)