activitat

cultura
Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP)
Repertori policoral de la primera meitat del segle XVII amb el “Concerto da Chiesa” del grup Capella Cracoviensis (dia 22); Concert de Música sacra catalana. Composicions del barroc i del s. XXI del Cor Jove Nacional de Catalunya (dia 30), i el cant dels pobles de Beethoven, amb el grup Kallias Ensemble (dia 31).
Més activitats d'aquest tipus:
Más activitats d'aquesta comarca El Pallars Jussà