activitat

Els joves de tots els pobles encenen les falles en un indret elevat i comencen la baixada muntanya avall, guiats pel fadrí o cap de colla.
Más activitats d'aquesta comarca nop